Pakiet Przychód ewidencjonowany

Pakiet Ryczałt został przygotowany dla klientów chcących lub już rozliczających się wg zasad przychodu ewidencjonowanego. Uzupełnieniem pakietu są Kadry i płace. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Przychód Ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • naliczanie zryczałtowanego podatku,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 

Ewidencje VAT:

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,

 

Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • Więcej

 

Dodatkowo:

 • sporządzanie druków opłat podatku PIT oraz VAT,
 • przygotowanie dokumentów NIP-1, NIP-2, EDG-1, VAT-R, VAT-Z,
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS oraz PIP,
 • przygotowanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych oraz oddziałach ZUS w imieniu podatnika,

 

Pakiet usług dodatkowych:

 

Informacje dodatkowe:

Upłyneło czasu:
1
8
9
4
dni
2
2
godzin
5
4
minut
0
7
sekund