Pakiet Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pakiet PKPiR został przygotowany dla klientów chcących lub już rozliczających się wg zasad ogólnych Księgi Przychodów i Rozchodów. Uzupełnieniem pakietu są Kadry i płace. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego PIT

 

Ewidencje VAT:

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K

 

Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • Więcej

 

Dodatkowo:

 • sporządzanie druków opłat podatku PIT oraz VAT
 • przygotowanie dokumentów NIP-1, NIP-2, EDG-1, VAT-R, VAT-Z,
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS oraz PIP,
 • przygotowanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych oraz oddziałach ZUS w imieniu podatnika

 

Pakiet usług dodatkowych:

 

Informacje dodatkowe:

Upłyneło czasu:
1
8
9
4
dni
2
3
godzin
0
5
minut
1
2
sekund