Pakiet Księgi Rachunkowe

Pakiet ten został przygotowany dla klientów chcących lub już rozliczających się wg zasad ogólnych Ksiąg Rachunkowych. Uzupełnieniem pakietu są Kadry i płace. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Księgi Rachunkowe:

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie planu kont,
 • kwalifikowanie dowodu do księgowania,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji PIT i CIT
 • wycena aktywów i pasywów

 

Ewidencje VAT:

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K

 

Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • Więcej

 

Dodatkowo:

 • sporządzanie druków opłat podatku CIT oraz VAT
 • przygotowanie dokumentów NIP-1, NIP-2, EDG-1, VAT-R, VAT-Z,
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS oraz PIP,
 • przygotowanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych oraz oddziałach ZUS w imieniu podatnika

 

Pakiet usług dodatkowych:

 

Informacje dodatkowe:

Upłyneło czasu:
1
8
9
4
dni
2
3
godzin
1
1
minut
1
8
sekund