Pakiet Kadry i płace

Pakiet Kadry i płace jest uzupełnieniem pakietów księgowych oraz występuje jako oddzielny pakiet usług. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych,
 • przygotowywanie regulaminów pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • reprezentacja w czasie kontroli ZUS i PIP
 • sporządzanie deklaracji PIT -8B, PIT-11, PIT-4R,

 

Pakiet usług dodatkowych:

 

Informacje dodatkowe:

Upłyneło czasu:
1
8
9
4
dni
2
3
godzin
4
5
minut
0
3
sekund